Enstaka låtar

Låtar ur notsamlingen
001 Brudmarsch "Jämtlandssången" efter Pål Nilsson
002 Melodi "Vid Funäsdalens kyrka" upptecknad av Salomon Eriksson
003 Polska efter Olof Olsson
004 Polska efter Pål Larsson
005 Brudmarsch efter Lapp-Nils
006 Senpolska efter Kristina Moberg
007 Brudmarsch upptecknad av Karl Tirén
008 Senpolska efter Olof Halvarsson
009 Vals efter Pål Larsson
010 Brudmarsch från Tännäs.
011 Senpolska "Innersta friden" upptecknad av Arvid Brännlund
012 Vals efter Per Danielsson
013 Brudmarsch efter Per Danielsson
014 Vals efter Per Danielsson
015 Brudmarsch efter Mårten Andersson
016 Polska efter Lars Brännlund
017 Polska efter Kjell Persson
018 Vals "Jonte i Byom" efter Jonas Jonsson
019 Marsch efter Johan Olofsson Munter
020 Polska efter Olof Lövgren
021 Vals efter Olof Halvarsson
022 Vals efter Mikael Rapp
023 Polska efter Johan Olofsson Munter
024 Polska efter Per Danielsson
025 Vals efter Per Danielsson
026 Vals efter Nils Bergström
027 Polska efter Anders Eriksson Moberg
028 Brudmarsch efter Anders Eriksson Moberg
029 Polska efter N O Nyström
030 Polska "Gammeldansen" efter Phål Persson
031 Vals "Brudvals" efter Olof Blixt
032 Polska efter Anders Lindahl
033 Brudmarsch efter Johan Olofsson Munter
034 Vals efter Johan Olofsson Munter
035 Polska upptecknad av Alfred Rönnqvist
036 Vals upptecknad av Alfred Rönnqvist
037 Gånglåt av Alfred Rönnqvist
038 Senpolska upptecknad av Alfred Rönnqvist
039 Vals efter Nils Mårtensson
040 Vals efter Nils Mårtensson
041 Polska efter Jöns Olofsson
042 Polska efter Anders Olofsson
043 Brudmarsch av Anders i Logår´n
044 Vals "Hökörarn" av Anders i Logår´n
045 Vals av Anders i Logår´n
046 Brudmarsch efter Mikael Rapp
047 Polska efter Mikael Rapp
048 Polska efter Mikael Rapp
049 Polska efter Anders Lindahl
050 Vals efter Mikael Rapp
051 Polska efter Per Danielsson
052 Vals efter Per Danielsson
053 Vals "Lappkungens vals" efter Per Danielsson
054 Senpolska efter Kristina Moberg
055 Brudmarsch efter Örn
056 Polska "Jonte i Byom" efter Jonas Jonsson
057 Brudmarsch efter Olof Eriksson
058 Vals "Lapp-Nils" efter Daniel Andersson
059 Polska "Lapp-Nils" efter Pål Nilsson
060 Polska "Lapp-Nils" efter Pål Nilsson
061 Melodi "Visa från Raukasjö" efter Sofia Charlotta Andersson
062 Polska efter Nils Andersson
063 Polska efter Per Jonasson Myhr
064 Gånglåt efter Anders Eriksson Moberg
064a Gånglåt efter Anders Eriksson Moberg
065 Brudmarsch efter Lovisa Olsson
066 Vals efter Silfverdal
067 Polska efter Per Helgesson
068 Polska efter Arvid Brännlund
069 Brudmarsch efter Karl Brännlund
070 Polska efter Olof Olsson
071 Vals efter Per Karlsson Viksten
072 Senpolska efter Johan Olofsson Munter
073 Marsch efter Anders Olsson
074 Polska "Lapp-Nils" efter Salomon Jösson
075 Brudmarsch efter Olof Kjellberg
076 Brudmarsch "Jämtlands brudmarsch" efter Per Danielsson
077 Brudmarsch upptecknad av Salomon W Zeidlitz
078 Marsch "Frukostmarsch" upptecknad av Salomon W Zeidlitz
079 Polska upptecknad av Salomon W Zeidlitz
080 Brudmarsch efter Måns Olsson
081 Vallåt upptecknad av Mårten Andersson
082 Vals efter Johan Olofsson Munter
083 Polska efter Olof Ersson
084 Polska efter Elias Hedberg
085 Polska "Ur Folktoner från Jämtland" upptecknad av Karl Bohlin
086 Polska efter Per Persson
087 Vals efter Per Karlsson Viksten
088 Vals efter Olof Jonasson
089 Polska efter Mikael Rapp
090 Brudmarsch efter Sjul Halvarsson
091 Senpolska efter Lapp-Nils
092 Skänklåt efter Nils Bergström
093 Polkett "Hoppvals" efter Olof Nikolausson
094 Polska efter J Norrman
095 Polska efter Andreas Äng
096 Polska "Ur Folktoner från Jämtland" upptecknad av Karl Bohlin
097 Gånglåt från Sundsjö.
098 Polska efter Lill-Jöns
099 Vals efter Mikael Rapp
100 Polska efter Christoffer Tholsson
101 Polska efter Anders Eriksson Moberg
102 Polska "Farfars polska" efter Olof Johansson
103 Polska "Bosk" efter Nils(Nickus)Larsson Tirén
104 Polska efter Olof Rönnqvist
105 Brudmarsch "Klövsjö brudmarsch" upptecknad av Alfred Rönnqvist
106 Vals "Vals i gammelstugan" av Alfred Rönnqvist
107 Polska efter Per Andersson Hjelm
108 Brudmarsch efter Per Andersson Hjelm
109 Polska efter Anders Olsson
110 Marsch efter Måns Karlsson
111 Vals från Mattmar.
112 Polska efter Johan Berglund
113 Polska efter Mattias Jonasson
114 Vals efter Nils Olof Sahlin
115 Polska från Stugun.
116 Vals efter Mattias Petter Pettersson
117 Polska efter Mikael Rapp
118 Polska efter Johan Olofsson Munter
119 Polska efter Pål Nilsson
120 Polska efter Anders Eriksson Moberg
121 Visa efter Olof Ward
122 Vals efter Andreas Äng
123 Vals efter Jonas Bartelsson
124 Vals upptecknad av Salomon W Zeidlitz
125 Polska efter B J Bergström
126 Polska efter J P Bergström
127 Brudmarsch efter Olof Eriksson
128 Brudmarsch från Föllinge.
129 Brudmarsch efter Lapp-Nils
130 Brudmarsch efter Olof Halvarsson
131 Senpolska upptecknad av Alfred Rönnqvist
132 Polska från Sundsjö.
133 Polska efter Karl Brännlund
134 Polska "Tillägnad Ragnar Bohman" av Göran O:n Föllinger
135 Polska efter Erik Eriksson
136 Polska efter Ström-Erske
137 Polska upptecknad av Erik Olsson "Äcke"
138 Polska efter Lapp-Nils
139 Polska efter Lapp-Nils
140 Polska efter Per Danielsson
141 Brudmarsch av Gunnar Westling
142 Vals av Gunnar Westling
143 Polska "Måndrömmen" av Fritiof Mesch
144 Polska av Olof Rönnqvist
145 Polkett "Fäustreppen hennes Brita" av Olle Dahlin
146 Polska efter Matts Ersson
147 Polska efter Matts Ersson
148 Polska efter Tor Andersson
149 Polska efter Harald Johansson
150 Polska efter Fritjof Mesch
151 Vals efter Arvid Brännlund
152 Vals efter Arvid Brännlund
153 Polska efter Lars Enroth
154 Marsch efter Måns Olsson
155 Brudmarsch efter Per Danielsson
156 Polska efter Per Nilsson
157 Schottis efter Olof Rönnqvist
158 Polska "Polska" från Frösön.
159 Polska efter Lapp-Nils
160 Polska efter Halvar Olsson
161 Polska från Älvros.
162 Polska från Älvros.
163 Polska från Hackås.
164 Brudmarsch upptecknad av Göran O:n Föllinger
165 Schottis från Mattmar.
166 Polska "Allfingerpolskan" efter Per Danielsson
167 Vals efter Elias Hedberg
168 Polska efter Mikael Rapp
169-1 Brudmarsch från Föllinge.
169-2 Brudmarsch från Föllinge.
170 Polska "Lapp-Nils" efter Isak Isaksson
171 Polska "Lapp-Nils" efter Per Danielsson
172 Polska efter Johan Olofsson Munter
173 Polska upptecknad av Eric Nilsson
174 Senpolska efter Olof Walter
175 Vals efter Jonas Jonsson
176 Brudmarsch "Lapp-Nils" efter Lapp-Nils
177 Senpolska "Jonte i Byom" av Jonas Jonsson
178 Brudmarsch efter Johan Norrman
179 Vals "Erik Ols-vals" upptecknad av Salomon W Zeidlitz
180 Polska från Hammerdal.
181 Polska efter Öhrn
182 Polska efter Lill-Jöns
183 Marsch "Härjedalsmarschen" av Svea Hammarberg
184 Polska efter Lövhög-Per
185 Polska efter Mikael Rapp
186 Polska "Polska från Dödre" från Berg.
187 Brudmarsch "Mattmars brudlåt" av Karl-Erik i Nygård
188-1 Vals "Långfredagsvalsen" av Per Henriksson
188-2 Vals "Långfredagsvalsen" av Per Henriksson
189 Senpolska efter Måns Karlsson
190 Gånglåt av Sven Rydh
191 Senpolska efter Anders Lindahl
192 Vals efter Olof Olsson
193 Polska efter Mikael Rapp
194 Vals " Efter Brännlundarna" upptecknad av Kjell Brännlund
195 Polska efter Karl Brännlund
196 Polska "Favoritpolska" efter Elov Brännlund
197-1 Gånglåt av Albert Brännlund
197-2 Gånglåt av Albert Brännlund
198 Polska "A P-låten" efter A P Kjellsa
199 Vals "Skruck-låten" av Sven Andersson
200 Polska "Polska från Renån" av Anders O Mårtensson
201 Polska "Jonte" efter Elon Eliasson
202 Polska "Kersti" efter Elon Eliasson
203 Brudmarsch "Klockarlåten" efter Elias Hedberg
204 Polska efter Elias Hedberg
205 Polska efter Anders Lindahl
206 Polska efter Mikael Rapp
207 Schottis efter Anders O Mårtensson
208 Gånglåt efter Elias Hedberg
209 Polska "Bosk" efter Lisa Hammarberg
210 Senpolska efter Anders Grelsson
211 Vals efter Krister Göransson
212 Polska efter Per Karlsson Viksten
213 Polkett efter Nils Mattson
214 Polska efter Andreas Sifvertsson
215 Polska efter Nils Andersson
216 Polska efter Anders O Mårtensson
217 Gånglåt efter Emil Bellman
218 Polska "Trollbergs-Kerstas polska" av Jack Kritschewsky
219 Halling efter Per Myhr
220 Polska "Bergtroll-låten
221 Marsch "Trallåten" efter Erik Moberg
222 Polska efter Olov Andersson
223 Polska upptecknad av Alfred Rönnqvist
224 Polska "Jäns-Ors-polska" upptecknad av Alfred Rönnqvist
225 Polska upptecknad av Alfred Rönnqvist
226 Vals efter Erik Nilsson
227 Schottis efter Erik Nilsson
228 Polska efter Henry Strandberg
229 Polska efter Eugen Isakasson
230 Schottis efter Erik Strandberg
231 Brudmarsch efter E P Forsberg
232 Polska efter Jakob L Åslund
233 Gånglåt av Ando Thomasson
234 Polska efter Johan Hansson
235 Brudmarsch "Frösö brudmarsch" från Frösön.
236 Schottis efter Elon Eliasson
237 Marsch efter Per Myhr
238 Polska efter Jon Solsten
239 Polska "En Jämtsägen" upptecknad av Karl Tirén
240 Vals efter Mandis Nilsson
241 Brudmarsch "Östersunds brudmarsch" av Merit Hemmingsson
242 Vals efter Olle Falk
243 Polska efter Jöns Gustaf Kristensson
244 Brudmarsch av Göran O:n Föllinger
245 Polska efter Olof Rönnqvist
246 Polska efter Blind-Kalle
247 Schottis efter Elon Eliasson
248 Vals "Föllingers 1:a komposition" av Göran O:n Föllinger
249 Polska "Mats och Ulf i Föllingestil" av Rickard Näslin
250 Brudmarsch "Komponerad 1932" av Alfred Rönnqvist
251 Senpolska efter Carl Lignell
252 Polska upptecknad av Hans-Erik Sundström
253 Vals "Nybovalsen" av Ulla Hemmingsson
254 Polska efter Olle Falk
255 Polska efter Ossian Eklund
256 Vals "Vals från Kall" efter Per Viktor Röst
257 Polkett "Röst-Pe-polketten" efter Per Viktor Röst
258 Polska efter Per Styffe
259 Schottis efter Salomon Olofsson
260 Polska av Folke Fjellner
261 Vals efter Lars Evensson
262 Polska efter Göran Enarsson
263 Gånglåt efter Lars Göransson
264 Polska "Minne från Kvarntorpet" av John-Erik Mattson
265 Brudmarsch av Olle Dahlin
266 Brudmarsch "Stuguns brudmarsch" av F M Starkman
267 Vals efter Fijole-Mattis
268 Polska efter Lindgren i Bomsund
269 Polska av Fijole-Mattis
270 Polska efter Anders Hallin
271 Vals efter Olle Dahlin
272 Polska efter Erik Olsson
273 Fäbodpsalm av Karl-Erik i Nygård
274 Brudmarsch efter Olga Lindgren
275 Polska "Farmors polska" av Karl Ersa
276 Snoa "Husås snoa" av Karl Ersa
277 Vismelodi efter Olof Rönnqvist
278 Vals efter Lars Olsson
279 Vals "Gåxsjövalsen" av Lars Olsson
280 Vals "Sågvalsen" av Salomon Norberg
281 Polska "Gammal hambopolska" efter Albin Nilsson
282 Polska av Per Eriksson
283 Polska efter Gustav Persson
284 Polska efter Lars Jönsson
285 Gånglåt "Gånglåt från Vången" av Bengt Olausson
286 Polska efter Kalle Näslund
287 Polska "Farfars fiol" från Frösön.
288 Schottis "Schottis från Rödön" av Rickard Näslin
289 Marsch "Tibrandsmarschen" av Rickard Näslin
290 Polska efter Fijole-Mattis
291 Polska efter Lars Enroth
292 Polska "G-moll polskan" av Erik Englund
293-1 Brudmarsch "J Ö:s brudmarsch" av J Ö Brännlund
293-2 Brudmarsch "J Ö:s brudmarsch" av J Ö Brännlund
294 Vals upptecknad av J Ö Brännlund
295 Gånglåt "Hamregubben" upptecknad av Carl Hammarberg
296 Polska efter Olov Persson
297 Polska "Lappsjälen" efter Olov Andersson
298 Halling efter Christofer Tholsson
299 Brudmarsch efter Anders Stenberg
300 Polska "Butöuslåten" efter Olle Falk
301 Polska efter Olle Falk
302 Vals efter Erik Nilsson
303 Visa "Visa från Bjärme" av Jan Näsman